Poniższy tekst podręcznika Lua jest w trakcie tłumaczenia, sugestie i uwagi na ten temat można zgłaszać jako problem na stronie projektu w GitHub.